MWO4 voor Wim van den Berg – Guerilla & Verzet in Minahasa door het KNIL 1942

Willem Carel van den Berg 

IMG_6491Originele foto zoals ook afgebeeld in Maalderink

Geboren te ‘s Gravenhage 15/10/1899
Ridder MWO bij Koninklijk Besluit van 27/12/1948, no 19

Uitreiking MWO: 
Burgemeester Bisschopplein te Batavia – 19/03/1949
Riddereed afgenomen door: Dr. L.M. Beel – Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon

IMG_6492Originele foto van de uitreiking in Batavia, W vd Berg rechts in beeld

Reden MWO

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw als Commandant van het Tactisch Commando Kakas (Minahassa) van 11 Januari tot 22 Februari 1942 door, nadat de onder zijn bevelen staande zwakke bezetting van het vliegveld Kalawiran (Minahassa) aan de voor de overmeestering van dit vliegveld neergelaten overmachtige groep vijandelijke parachutisten gevoelige verliezen had toegebracht en de voorbereide vernielingen te Kakas waren uitgevoerd, hoewel zijn oorspronkelijke opdracht het toeliet zich naar het Zuiden buiten de Minahassa terug te trekken, zich tot het voortzetten van de guerillastrijd in het gebied te Oosten van het meer van Tondano te handhaven.

IMG_6488Album ter gelegenheid van de MWO uitreiking

Na in dit gebied ongeveer 100 man aan troepen te hebben verzameld en daarvan twee afdelingen voor een bijzondere guerilla-opdracht te hebben afgescheiden, heeft hij met de hem overblijvende brigade ter sterkte van 23 man als enig overgebleven strijdende groep in de reeds geheel door de vijand bezette Minahassa gedurende 43 dagen onder uiterst moeilijke omstandigheden en onder bedreiging door de vijand met de zwaarste represailles het verzet met veel beleid en onbuigzaamheid volgehouden.

In de nacht van 16 op 17 Februari 1942 bij Kampong Lamban door de vijand na een zorgvuldige voorbereiding omsingeld en aangevallen, heeft hij met zijn groep, tot de munitie uitgeput raakte, hardnekkig weerstand geboden en zonder verliezen door de omsingeling man na man weten heen te sluipen, nadat hij de twee nog vermiste militairen, alleen en onder vijandelijk vuur in het bedreigde bivak had opgespoord en tijdig in veiligheid gebracht.

Nadat hem uit berichten was gebleken, dat elke kans tot versterking van zijn groep met 1 a 2 sectiën geheel verkeken was, besloot hij zich aan de vijandelijke achtervolging te onttrekken door van Kampong Kolongan in Oostelijke richting naar de kust te trekken; over zee de kust naar het Zuiden volgende, werd zijn prauw ten gevolge van noodweer op de kust geworpen en werd hij met zijn groep op 22 Februari bij Kampong Basaan door verraad gevangen genomen.

IMG_6493Artikel in Wapenbroeders 1949

Tenslotte heeft hij na zijn gevangenneming, met de zwaarste folteringen en de doodstraf voor ogen, door zijn moedige, zich zelf niet ontziende en waardige houding, o.m. door zijn verzoek om zijn militairen het leven te sparen en slechts hem voor het voortzetten van het verzet te doen boeten, de vijand dusdanige bewondering en respect weten af te dwingen, dat hij en de tot zijn groep behorende Nederlandse militairen niet werden terechtgesteld en hem zelfs door de Japanse troepencommandant voor de door hem en zijn mannen betoonde moed openlijk eer werd betoond.
Door de gedurende een guerilla-activiteit van 43 dagen met een kleine groep van merendeels Manadonese militairen op de vijand bevochten grote, vooral morele successen, heeft deze officier met zijn mannen tevens de band Nederland-Minahassa aanzienlijk versterkt.

Militaire rangen: 
Tweede luitenant der Infanterie KNIL 08/09/1924
Eerste luitenant der Infanterie KNIL 08/09/1927
Kapitein der Infanterie KNIL 30/06/1937

IMG_6487Militaire (KNIL) officiers legitimatie van W vd Berg als Kapitein uit 1940

Majoor onbekend
Luitenant kolonel 20/02/1947
Eervol ontslag 13/02/1950

Bronnen: 
De Militaire Willems-Orde sedert 1940, door P.G.H. Maalderink,

Zie voor Militaire Willemsorde ook:

The story of a forgotten war hero – Adriaan Zijlmans and his succesful evacuation of 3000 women and children to safety…

Military Order of William – 200 years of decorations!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s